Islami dhe jeta

Të ftuar: Kurtish Hoxhaj dhe Enes Limani, teolog dhe studiues të trashëgimisë kulturore.
video

Ali Vezaj, Kryeimam i KBI Prizren.