Islami dhe jeta

video

I ftuar: Mervan Berisha, imam në xhaminë "Iljaz Kuka" Prizren. Moderator: Faruk Ukallo
video

I ftuar: Naser ef. Kastrati, imam në xhaminë e Kurrillës, Prizren.
video

Të ftuar: Besim Berisha (imam në xhaminë "Dëshmorët e Arbanës", Prizren) dhe Valon Ibrahimi (imam në xhaminë "Haxhi Ramadan", Prizren).
video

I ftuar: Recep Gunduz, shqiptar nga Bursa e Turqisë.
video

I ftuar: Prof. Dr. Musa Musai, Teolog dhe Psikolog.
video

Të ftuar: Osman Bekteshi, imam në xhaminë "Sozi Çelebiu", Prizren, dhe Nexhmedin Ramadani, OJ FINCH.
video

I ftuar: Mr. Ajni ef. Sinani, Kryetar i Kuvendit të BIK-ut.