Mysafiri në studio

I ftuar: OSMAN HAJDARI-DREJTOR I ADMINISTRATËS TEMA:PROJEKTET DHE SUKSESET E DREJTORISË SË ADMINISTRATËS