Home Prizreni Online EC MA NDRYSHE ME PERFORMANCË PUBLIKE NË SHADËRVAN PËR PARKINGJET ILEGALE


OJQ Ec Ma Ndryshe,si i pjesë në performancës publike “Shadërvan Parking” të cilën e realaizimin në sheshin “Shadërvan”në Prizren, u realizua në kuadër të projektit “Qyteti gjithëpërfshirës…”,Ku lidhur me këtë temë tashmë problematike për Prizrenin sa i përket parkingjeve Edon Mullafetahu, u shprehë se tashmë njëri ndër problemet kryesore të Prizrenit janë pikërisht parkingjet.Kjo performancë është për të reaguar ngase 25 për qind e tyre janë ilegale. Kurse në Qendrën historike janë 30 pakingje private. Ngase këto parkingje shumica janë private, Kjo është në dëm të trashëgimisë kulturore. Ngase secili nga parkingjet që formuara kanë rrënuar shtëpinë e vjetra të Prizrenit. Kurse disa prej këtyre e pengojnë qarkullimin e lirë.” tha Mullafetahu. “Qyteti gjithëpërfshirës…” është projekt i EC Ma Ndryshe, i cili synon të artikulojë nevojat e grupeve të komunitetit dhe t’i përkthejë ato në plane të zbatueshme urbane të komunës së Prizrenit.Derisa çështja e parkingjeve është njëri ndër problemet parësore në Prizren.

KULTURË

0 2726

Xamia Tur-u Sina në Etiopi, e cila prej më shumë se gjysmë shekulli ka arritur të ekzistojë që është e ndërtuar prej kashte,...