Home Lajme KOSOVË FOL: SHUMË RASTE KORRUPSIONI E PAK ZGJIDHJE

Lëvizja Fol sot publikoi statistikat antikorrupsion të Policisë, Prokurorisë, gjykatave të Kosovës, si dhe statistikat e Zyrës së Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike për periudhën janar-mars 2015.
Në një komunikatë të Fol ndër të tjera thuhet se vetëm për tre muajt e parë të vitit 2015, janë deponuar 2286 raste antikorrupsion.

Nga këto lëndë Policia e Kosovës gjatë kësaj periudhe raportuese ka trajtuar gjithsej 140 raste, ku për veprën penale të korrupsionit marrje e ryshfetit ka trajtuar 7 raste, për dhënie të ryshfetit 20 raste dhe për keqpërdorim i pozitës ose autoritetit zyrtar 113 raste. Nga këto raste Policia e Kosovës ka arrestuar 22 persona.

Ndërkaq, Prokuroria gjatë kësaj periudhe raportuese ka pranuar në punë gjithsej 1375 raste, ku për veprën penale të korrupsionit marrje e ryshfetit ka pranuar në punë 38 raste dhe ka zgjidhur 7 raste, për dhënie të ryshfetit 29 raste dhe ka zgjidhur 15 raste dhe për keqpërdorim i pozitës ose autoritetit zyrtar 1308 raste dhe ka zgjidhur 79 raste.

Gjykatat gjatë kësaj periudhe raportuese kanë pranuar në punë gjithsej 771 raste, ku për veprën penale të korrupsionit marrje e ryshfetit ka pranuar në punë 86 raste dhe kanë zgjidhur 3 raste, për dhënie të ryshfetit 44 raste dhe ka zgjidhur 15 raste si dhe për keqpërdorim i pozitës ose autoritetit zyrtar 641 raste dhe ka zgjidhur 52 raste.

Lëvizja Fol gjithashtu ka monitoruar punën dhe angazhimin e Zyrës së Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike sa i përket sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë për periudhën janar-mars 2015.

Të dhënat e Zyrës së Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike tregojnë se për periudhën e parë të vitit janar-mars 2015, vlera e përafërt e pasurive të ngrira ose të sekuestruara arrin në vlerën 265.470 euro. Gjithashtu ka ngrirë/sekuestruar 15 objekte, 7 vetura, tokë (14.500 m2), 84 asete tjera. Ndërkaq gjatë kësaj periudhe janë konfiskuar pasuri në vlerë prej 64,487 euro.

Gjykatat gjatë kësaj periudhe raportuese kanë pranuar në punë gjithsej 771 raste, ku për veprën penale të korrupsionit marrje e ryshfetit ka pranuar në punë 86 raste dhe kanë zgjidhur 3 raste, për dhënie të ryshfetit 44 raste dhe ka zgjidhur 15 raste si dhe për keqpërdorim i pozitës ose autoritetit zyrtar 641 raste dhe ka zgjidhur 52 raste.

Lëvizja Fol gjithashtu ka monitoruar punën dhe angazhimin e Zyrës së Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike sa i përket sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë për periudhën janar-mars 2015.

Të dhënat e Zyrës së Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike tregojnë se për periudhën e parë të vitit janar-mars 2015, vlera e përafërt e pasurive të ngrira ose të sekuestruara arrin në vlerën 265.470 euro. Gjithashtu ka ngrirë/sekuestruar 15 objekte, 7 vetura, tokë (14.500 m2), 84 asete tjera. Ndërkaq gjatë kësaj periudhe janë konfiskuar pasuri në vlerë prej 64,487 euro.

KULTURË

0 2774

Xamia Tur-u Sina në Etiopi, e cila prej më shumë se gjysmë shekulli ka arritur të ekzistojë që është e ndërtuar prej kashte,...