Home Lajme KOSOVË INTERNATIONAL MAARIF SCHOOLS OF KOSOVA – LËNDA: MATEMATIKË (VIDEO)

INTERNATIONAL MAARIF SCHOOLS OF KOSOVA
PYETJE PËRGADITORE
LËNDA: MATEMATIKË
KLASA IX

https://www.facebook.com/TVBESA/videos/677399626445545/

KULTURË

0 68

Aktivitete çdo natë– Muzikë / Performanca Artistike Filigran , Art me Pika , Qëndisje , Punime Druri. https://www.facebook.com/TVBESA/videos/852044405574209