Home Lajme KOSOVË Komuna e Prizrenit hap konkursin për ndarjen e bursave për studentë të...

Konkurs për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prizrenit

Komuna e Prizrenit hap konkursin për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prizrenit. Për vitin akademik 2019/20 do të ndahen gjithsej 80 bursa për studentët nga komuna e Prizrenit, të cilët i plotësojë kriteret e përcaktuara, në bazë të konkursit të hapur publik.

Informatat për kriteret e përgjithshme për aplikim, fushat e studimit dhe dokumentacionet e nevojshme mund të gjeni duke klikuar këtu: https://kk.rks-gov.net/…/1.Konkurs-per-bursa-per-studente-2…

Kurse formularin për aplikacion mund ta shkarkoni këtu: https://kk.rks-gov.net/…/07/Aplikacioni-per-bursa-Shqip-.pdf

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes në mjetet e informimit publik. Aplikacioni i plotësuar duhet të dorëzohet tek sporteli i kërkesave, kati përdhesë, Objekti i Administratës, Qendra për Shërbime të Integruara – One Stop Shop, çdo ditë pune prej orës 09:00 deri në 15:00.