LIGJERATA E XHUMASË
Dr.Orhan Bislimaj-Kryeimam i Prizrenit