Home Ramazani MUKABELE – Xhuzi 12 (VIDEO)

(Lexim i Kur’anit nga hafizët e Prizrenit)
Çdo ditë, gjatë Muajit të Ramazanit.
Lexojnë:Hafëz Osman Bekteshi dhe Hoxhë Mervan Berisha
Xhamia “Sinan Pasha”