Home Ramazani MUKABELE – Xhuzi 22 (VIDEO)

(Lexim i Kur’anit nga hafizët e Prizrenit)
Çdo ditë, gjatë Muajit të Ramazanit.
Lexojnë:Hafëz Etem Alanka dhe Hoxhë Ali Berisha
Xhamia “Sinan Pasha”