Home Ramazani MUKABELE – Xhuzi 29 (VIDEO)

(Lexim i Kur’anit nga hafizët e Prizrenit)
Çdo ditë, gjatë Muajit të Ramazanit.
Lexojnë:Hafëz Faton Bytyqi dhe Hafëz Daut Lezi
Xhamia “Sinan Pasha”