Home Ramazani MUKABELE – Xhuzi 7 (VIDEO)

(Lexim i Kur’anit nga hafizët e Prizrenit)
Çdo ditë, gjatë Muajit të Ramazanit.
Lexojnë:Hoxhë Ali Berisha dhe Hafëz Etem Alanka
Xhamia “Sinan Pasha”