Home Lajme KOSOVË Policia planifikon të blejë armë të reja, ndahen mbi gjysmë milioni euro...

Policia planifikon të blejë armë të reja, ndahen mbi gjysmë milioni euro nga buxheti

Policia e Kosovës do të pajiset me armë të reja për nevojat e saj. Për këtë vit janë ndarë mbi gjysmë milioni euro nga buxheti i shtetit për blerjen e armëve dhe pajisjeve speciale për Divizionin e Njësive të Specializuara dhe për Policinë Kufitare.

297.500 euro janë ndarë për blerjen e armëve dhe pajisjeve speciale për DNJS-në ndërsa 202.597 euro të tjera për armë të gjata për Policinë Kufitare.

Ndonëse nuk është specifikuar lloji i armëve që do të blihen këtë vit, rikujtojmë se njësitë elite të Policisë së Kosovës posedojnë armë të teknologjisë së re ndërsa zyrtarët e saj janë të trajnuar mjaftë mirë për përdorimin e tyre.

Ndërsa për vitin e ardhshëm është planifikuar të ndahen edhe 700 mijë euro tjera për këto njësiti, raporton IndeksOnline.

Divizioni i Njësive të Specializuara, është përgjegjëse për menaxhimin dhe udhëheqjen e drejtorive të specializuara, për të siguruar rend dhe qetësi publike, për të ofruar mbështetje dhe përkrahje operative departamenteve, divizioneve, drejtorive të PK-së dhe agjencioneve tjera relevante të sigurisë në vend, sipas misionit dhe detyrave për angazhim të njësive të specializuara.

DNJS përpos objektivave të përgjithshëme të policisë ka edhe këto objektiva specifike: Ofrimin e shërbimeve të veçanta për sigurimin e VIP-ve dhe objekteve me rëndësi të veçantë, përcjelljen e delegacioneve të ndryshme, vendore dhe të huaja, përcjelljen dhe ekstradimin e të dyshuarve me nivele të ndryshme të rrezikshmërisë, kontrollimet antiterroriste, arrestimin e personave me rrezikshmëri të Lartë dhe objektiva të tjera.

Ndërsa Policia Kufitare është përgjegjëse për menaxhimin, kontrollin dhe mbikëqyrjen përgjatë kufirit të Gjelbër dhe të Kaltër, sigurimin e pacenueshmërisë të kufirit shtetëror, mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të qytetarëve, parandalimin dhe zbulimin veprave penale dhe kundërvajtjeve, zbulimit të kryesve të tyre, parandalimin dhe zbulimin e migrimit të kundërligjshëm, parandalimin, zbulimin dhe hetimin e krimit ndërkufitar në partneritet me agjencitë tjera për sigurinë në kufijtë shtetërorë dhe parandalimin e lëvizjes së mallrave dhe bagëtive të infektuara përmes kufirit shtetëror.

Aktualisht në Kosovë funksionojnë 16 pika të kalimit të kufirit dhe 12 stacione policore për mbikëqyrjen e kufirit.

Similar articles