Home Islami dhe jeta ROLI I GRUAS NË SHOQËRI

Emisioni “Islami dhe jeta”, 02.06.2015
Të ftuara: Vaxhide Podvorica dhe Hanife Kastrati nga Departamenti i Gruas në Bashkësinë Islame të Kosovës
Tema: “Roli i gruas në shoqërinë tonë”