Home Lajme Sot është e xhuma!

Për namazin e xhumasë dhe për namazet e tjera, jeni të obliguar:
1) Të #bartni maskat mbrojtëse;
2) Të #mbani distancën brenda dhe jashtë xhamisë;
3) Të #faleni në vendet që janë të vendosura shenjat;
4) Të #lani duartë me sapun apo dezinfektues, para hyrjes në xhami;
5) Të #merrni sexhaden personale me veti;
6) #Mos u përshëndetni me dorë;
7) #Personat mbi moshën 65 vjeçare, ata që janë me #sëmundje kronike dhe #fëmijtë nën moshën 16 vjeçare, falën në shtëpi;

Duke respektuar këto udhëzime, arrijmë të shpëtojmë jetën e qytetarëve dhe ta tejkalojmë këtë sprovë!
E lusim Allahun, që ta largojë këtë sprovë nga shoqëria jonë!

Me respekt:Këshilli i Bashkësisë Islame Prizren