Home Ramazani Suretu El Bekare/185 (VIDEO)

“Muaji i Ramazanit që në te (filloi të) shpallet Kur’ani, që është udhërëfyes për njerëz dhe sqaruesi i rrugës së drejtë dhe dallues (i të vërtetës nga gënjeshtra).”
Suretu El Bekare/185

https://www.facebook.com/TVBESA/videos/309513810015553/