Mysafiri në studio

Tema:Ndikimi psikologjik i Pandemisë Covid-19 tek njerëzit dhe roli i Psikologut në këtë periudhë të sfidueshme https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1638134436574869&id=830604183647002
0 150

MYTAHER HASKUKA-KRYETAR I PRIZRENIT TEMA:PANDEMIA NË QYTETIN E PRIZRENIT

I ftuar: OSMAN HAJDARI-DREJTOR I ADMINISTRATËS TEMA:PROJEKTET DHE SUKSESET E DREJTORISË SË ADMINISTRATËS