Ramazani

0 331

Një dua (lutje) për gjendjen aktuale në të cilën gjindemi!🤲Hoxha Naser KastratiPrizren - Xhamia “Sinan Pasha”
0 369

Karvani i RamazanitReshat Mexhiti-Imam në xhaminë "Mehmet Pasha" PrizrenTema:Ardhja e Muajit të Ramazanit 24 Prill 2020
0 577

Para IftaritDr.Orhan Bislimaj-Kryeimam i PrizrenitTema:Mirëseardhja e Muajit Ramazan 24 Prill 2020 https://www.facebook.com/TVBESA/videos/578706802740095/
0 393

LIGJERATA E XHUMASË XHAMIA E SINAN PASHËS-PRIZREN https://www.facebook.com/TVBESA/videos/692370401305693/
0 499

MUKABELE (Lexim të Kur'anit nga hafizët e Prizrenit) Çdo ditë, gjatë Muajit të Ramazanit. Xhuzi 1
0 535

"Muaji i Ramazanit që në te (filloi të) shpallet Kur’ani, që është udhërëfyes për njerëz dhe sqaruesi i rrugës së drejtë...