Ramazani

0 72

I ftuar:Hfz. Osman ef. Bekteshi, imam në xhaminë Sinan Katib në PrizrenTema:Familja në Islam
0 68

Xhamia “Sinan Pasha” PrizrenI ftuar:Arif ef. Memedaj - imam në xhaminë "Medina" PrizrenTema:"Kujdes nga përfitimi në kohë të vështirë"
0 71

I ftuar:Mr. Faton ef. Bytyqi, imam në xhaminë Antalja në PrizrenTema:Reflektime mbi kaptinën El-Fatiha
0 60

Xhamia “Sinan Pasha” Prizren I ftuar:Mr. Myhedin ef Ukallo -imam në xhaminë "Maksud Pasha" PrizrenTema:"Obligimi ynë ndaj fëmijëve"
0 66

I ftuar:Mr. Samir ef. Ahmeti, Profesor në Medresenë “Alauddin” në PrishtinëTema:Kujdesi i Islamit ndaj të rinjve
0 67

Xhamia “Sinan Pasha” Prizren I ftuar:Hasan ef Krasniqi -imam në xhaminë "Hoqë e Qytetit" PrizrenTema:"Islami në qendër të vëmendjes"
0 72

Xhamia “Sinan Pasha” PrizrenI ftuar:Mr. Mersad ef. Ajvazi -imam në xhaminē "Darus Selam" PrizrenTema:Rrizku caktim prej Zotit
0 70

Xhamia “Sinan Pasha” Prizren I ftuar:Mr. Adem ef Morina - Imam ne xhaminë "Aliu r.a"-PrizrenTema:Menagjimi dhe vlera e kohës në...
0 73

Xhamia “Sinan Pasha” Prizren I ftuar:Dibran ef Omaj-Imam në xhaminë e Qendrës, ZhurTema:Falja dhe Mëshira e Zotit në Ramazan
0 71

I ftuar:Fetah ef. Bekolli, sekretar i Medresesë “Alauddin” - Paralelja në PrizrenTema:Nderimi i ushtarit dhe policit