Video

Xhamia e Bajraklisë (Gazi Mehmet Pasha) PRIZREN
0 111

Dy Arusha ne Rrugen e Fshatit Pllajnik Ne ket Koh Dimri me bor 50 cm 🐻 😍, ka shkruajtur personi nga Dragashi...

Tema:Ndikimi psikologjik i Pandemisë Covid-19 tek njerëzit dhe roli i Psikologut në këtë periudhë të sfidueshme https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1638134436574869&id=830604183647002