Home Lajme Hidroregjioni Jugor organizon garë me poezi dhe prozë dedikuar ditës botërore të...

Me rastin e shënimit të 22 Marsit, Ditës Botërore të Ujit, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “ Hidroregjioni jugor” edhe ketë vit, planifikon te organizojë një garë me poezi dhe prozë dedikuar ditës botërore të ujit me moton

,,TA ÇMOJMË UJIN”

PJESMARRËS:

Të gjithë konsumatorët që janë në zonat e shërbimit të KRU ,,Hidroregjioni Jugor” Sh.A- Prizren

AKTIVITETET:

Data: 18-23 Mars 2021

Pranimi i plikove me poezi dhe me prozë
(Konsumatorët pjesëmarrës, poezinë apo prozën e tyre duhet ta dorëzojnë ne pliko te mbyllur. Ne Pliko duhet te shënojnë edhe Nr. e Konsit te Konsumatorit apo një kopje te faturës si dhe numri e Telefonit )

Data: 25 Mars 2021

Ndarja e shpërblimeve
Shpërblimet për Poezi

Vendi i parë – Mirënjohje dhe 200 Euro

Vendi i dytë – Mirënjohje dhe 150 Euro

Vendi i tretë – Mirënjohje dhe 100 Euro

Shpërblimet për Prozë

Vendi i parë – Mirënjohje dhe 200 Euro

Vendi i dytë – Mirënjohje dhe 150 Euro

Vendi i tretë – Mirënjohje dhe 100 Euro

www.rtvbesa.com
www.instagram.com/tvbesa