Home Lajme KOSOVË Karvani i Ramazanit – Mr. Faton ef. Bytyqi

I ftuar:Mr. Faton ef. Bytyqi, imam në xhaminë Antalja në Prizren
Tema:Reflektime mbi kaptinën El-Fatiha