Home Lajme KOSOVË Karvani i Ramazanit – Mr. Samir ef. Ahmeti

I ftuar:Mr. Samir ef. Ahmeti, Profesor në Medresenë “Alauddin” në Prishtinë
Tema:Kujdesi i Islamit ndaj të rinjve