Home Mysafiri në studio MYSAFIR NË STUDIO – Ron Kastrati (Psikolog)

Tema:Ndikimi psikologjik i Pandemisë Covid-19 tek njerëzit dhe roli i Psikologut në këtë periudhë të sfidueshme

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1638134436574869&id=830604183647002