Home Lajme KOSOVË Ne stacionin policor ne Prizren-Veri, njesiti i biciklistave fillon punen

Sot, pas nje trajnimi profesional njesiti i biciklistave nga Stacioni policor ne Prizren-Veri ka filluar punen ne teren, duke kryer aktivitete patrulluese ne rruge dhe lagje te Prizrenit. Njesiti i biciklistave është njesi e specializuar per te kryer detyra te trafikut, duke kontrolluar automjetet pjesmarrese ne komunikacion dhe merret me kundervajtjet si parkingjet ilegale, ndalimin e drejtuevsve te automjeteve pa patent shofer dhe kundervajtjet tjera ne komunikacion. Ky njesit është shume profesional dhe shume i dobishem per organizaten policore, pasi është efikas dhe ekonomik, duke ju pergjigjur thirrjeve te qytetareve ne kohe te shpejte dhe reale. Duke pas parasysh ngarkesen ne komunikacion rrugor dhe rruget e ngushta, ky njesit e ka mundesine e reagimit me te shpejte dhe profeisonal.