Home Islami dhe jeta Nesër fillojnë tre muajt e rëndësishëm të kalendarit Islam

Nesër më datë 13 Shkurt 2021 fillojnë tre muajt e rëndësishëm të kalendarit Islam; 1.Rexhep, 2. Shaban dhe 3.Ramazan.

Fillimi i muajit Rexheb simbolizon hyrjen e muajve të mëdhenj.

Dy muajt para Ramazanit si Rexheb dhe Shaban, kanë qenë muajt në të cilët Muhamedi a.s
më së shumti ka agjëruar dhe e ka shtu nivelin e ibadetit, kurse muaji Ramazan ka qenë kulminacioni.

Muhammedi a.s. ka thënë: “Muaji Rexhep është muaji i Allahut, muaji shaban është muaji im, ndërsa muaji Ramazan është muaji i ummetit tim.
E lusim Allahun xh.sh siç e ka lutur Muhamedi a.s:
O Zot na bënë të bereqetshëm muajin Rexheb dhe Shaban dhe na mundēso ta mbërrijmë Ramazanin.

www.instagram.com/tvbesa