Home Lajme KOSOVË Nesër mbahet dëgjimi publik për pranimin e propozimeve dhe kërkesave të qytetarëve...

Më 18 maj (e martë), në ora 13:00 në sallën e Kuvendit Komunal do të mbahet mbledhja e dytë për Kornizën Afatmesme Buxhetore (KAB) 2022-2024, ku tema e këtij dëgjimi publik është “𝗧𝗮𝗸𝗶𝗺𝗶 𝗺𝗲 𝗾𝘆𝘁𝗲𝘁𝗮𝗿𝗲̈”.

Për shkak të situatës pandemike, pjesëmarrja në këto takime do të jetë e kufizuar sipas distancës dhe hapësirës në sallë, ndërkaq për të mundësuar sa më shumë pjesëmarrje dhe gjithëpërfshirje, Komuna e Prizrenit këto dëgjime publike do t’i organizojë edhe në formën “online” përmes aplikacionit ZOOM, nëpërmjet linkut:

https://us02web.zoom.us/j/82274197275
Meeting ID: 822 7419 7275

Informacionet më të hollësishme në lidhje me dëgjimet publike dhe linqet për pjesëmarrje nëpërmjet platformës ZOOM mund të gjeni në: https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2021/04/Degjime-publike-KAB.pdf?fbclid=IwAR0uTTMhgRvaXOP9MyraezlT9NmCYsldsle7rswcm8kO1EmZ1YcTgtHfZMc

Për gjuhën turke: https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2021/04/ORTA-VADELI-KAB.pdf?fbclid=IwAR3JlhAXxewNz5kmhgIf3UE0VmV5f4nEenPpzUN3gBW8dN0-CIz8kKfDBZ0

Për gjuhën srb/bosh.: https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2021/04/JAVNE-DEBATE-O-SREDNJOROCNOM-OKVIRU-BUDETA-SOB-2022-2024.pdf?fbclid=IwAR0JZaRVM8_-1vujy8KmB-rUHRbyPum4riuZIxkkM6q3ZCsjuXclpvpu3-8