Home Lajme KOSOVË Njesiti i biciklistave i policise se Kosoves se shpejti fillon aktivitetin ne...

Drejtoria rajonale e policise ne Prizren eshte duke pergaditur zyrtare te rinje te njesise se biciklistave. Kjo njesi hyn ne kuadrin e njesive te specializuara per patrullim ne lagje dhe qytetin e Prizrenit. Njesia e biciklistave do te kryej patrullime dhe do te monitoroj rrjedhen e trafikut ne Prizren, te kontrolloj sheshe, largon automjetet e parkuara ne menyre ilegale etj. Prizreni karekterizohet me rruge te ngushta, andaj ky njesit me bicikleta do te ofroj sherbime qytetareve ne menyre te me te shpejte dhe perveq kryerjes se detyrave policore ky njesit eshte edhe nje imazh i policise qe ngrit vlerat bazuar ne profesionalizmin dhe punen e treguar. Perveq njesive patrulluese me aumtomjete, njesite e motoqikletave, tani do te kemi edhe njesine e biciklistave e cila do te veproj ne Prizren.

Me respekt,
Toger Shaban Osmanollaj
Zyrtar për informim dhe marredhenie me publikun.