Home Lajme Njoftim i rëndësishëm nga Hidroregjioni Jugor në Prizren

Konsumatorë të nderuar, KRU “Hidroregjioni Jugor” sha.Prizren ju njofton se me daten 12.01.2021 në ora 13:00, per shkak të plasaritjes së gypit fi 600mm në rrugën Prizren – Prevallë, tek lokacioni i Restorant Natyra pa furnizim të ujit kanë mbetur keto zona :- Lagjja Bazhdarhane- Lagjja Dardania- Lagjja 2 Korriku- Rruga Janines- Rruga Flamurit (Nënë Tereza) Me rastin e sanimit të defektit, do të rikthehet edhe furnizimi i rregullt me ujë të pijes. Ju falenderojmë për mirëkuptim! KRU”HIDROREGJIONI JUGOR”SH.A – PRIZREN12.01.2021Prizren