Home Lajme Njoftim rreth mungesës së ujit në disa pjesë të Prizrenit

Konsumatore te nderuar, KRU “Hidroregjioni Jugor” sha.Prizren ju njofton se per shkak te reshurave te medha atmosferike, ne vendbburimet tona ka ardhur derit tek turbiditeti i ujit te pijes, prandaj jemi te detyruar te shkyqim nga rrjeti disa vendburime ku dhe do te kete nderprerje te furnizimit me uje te pijes deri ne nje njoftim te radhes. Ju falenderojmë për mirëkuptim! KRU”HIDROREGJIONI JUGOR”SH.A – PRIZREN