Home Lajme KOSOVË Para Iftarit – Mr. Myhedin ef Ukallo

Xhamia “Sinan Pasha” Prizren
I ftuar:Mr. Myhedin ef Ukallo -imam në xhaminë “Maksud Pasha” Prizren
Tema:”Obligimi ynë ndaj fëmijëve”