Home Lajme KOSOVË Qeveria merr vendim të lejojë dasmat deri në 10 persona!

Qeveria e Kosovës sot ka marrë vendimin e ri lidhur me masat kundër Covid-19.

Sipas këtij vendimi, lejohet mbajtja e dasmave dhe ahengjeve familjare, por vetëm me 10 persona.

21. Ndalohen të gjitha grumbullimet me rrezikshmëri të lartë të shpërndarjes së infeksionit me më shume se 10 persona (mbledhjet, seminaret, trajnimet, dasma, ahengje familjare, homazhe, e të ngjashme). Përjashtimisht, mbajtja e pamjes ndalohet.
22. Përjashtim nga pika 21, bëjnë mbledhjet e Kuvendit të Kosovës, mbledhjet e Qeverisë, apo mbledhjet me interes të veçantë publik.
23. Lejohen funarelet vetëm me pjesëmarrje të familjes së ngushtë.