Home Lajme Zhuri,Vërmica,Shkoza dhe Dobrushti me reduktime të ujit

KRU “Hidroregjioni Jugor” sha.Prizren ju njofton se per shkak te nderprejes se energjise elektrike ne Stacionin e pompave ne Vermice pamundesohet furnizimi me uje te pijes, aktualisht pa furnizim te ujit kane mbetur:Fsh. – ZhurFsh – VermiceFsh – ShkozeFsh – DobrushtMe rastin e rikthimit të energjisë elektrike, do të rikthehet edhe furnizimi me ujë të pijes. Ju falenderojmë për mirëkuptim! KRU”HIDROREGJIONI JUGOR”SH.A – PRIZREN